زندگی

 

*دکتر  علی  شریعتی*دنیا را بد ساخته اندکسی  که  دوستش  داری  ،  دوستت  نداردکسی  که  تو  را  دوست  دارد  ،  تو  دوستش  نداریاما  کسی  که  تو  دوستش  داری  و  او  هم  دوستت  داردبه  رسم  و  آیین  روزگار  به  هم  نمی رسیدو  این  رنج  است  ،  زندگی  یعنی  این

/ 0 نظر / 22 بازدید